ผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา

ศูนย์
กทม0001-โรงเรียนวัดตรีทศเทพ ดูรายชื่อ
กทม0002-โรงเรียนวัดดอน ดูรายชื่อ
กทม0003-โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ดูรายชื่อ
กทม0004-โรงเรียนประชานิเวศน์ ดูรายชื่อ
กทม0005-โรงเรียนวัดช่องลม ดูรายชื่อ
กทม0006-โรงเรียนวัดธาตุทอง ดูรายชื่อ
กทม0007-โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) ดูรายชื่อ
กทม0008-โรงเรียนวัดศรีเอี่ยม ดูรายชื่อ
กทม0009-โรงเรียนประชาอุทิศ ดูรายชื่อ
กทม0010-โรงเรียนบ้านบางกะปิ ดูรายชื่อ
กทม0011-โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ ดูรายชื่อ
กทม0012-โรงเรียนจินดาบำรุง ดูรายชื่อ
กทม0013-โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ดูรายชื่อ
กทม0014-โรงเรียนงามมานะ(แผน-ทับอุทิศ) ดูรายชื่อ
กทม0015-โรงเรียนมีนบุรี ดูรายชื่อ
กทม0016-โรงเรียนวัดราชโกษา ดูรายชื่อ
กทม0017-โรงเรียนวัดลาดกระบัง ดูรายชื่อ
กทม0018-โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ดูรายชื่อ
กทม0019-โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ ดูรายชื่อ
กทม0020-โรงเรียนสุเหร่าลำแขก ดูรายชื่อ
กทม0021-โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ดูรายชื่อ
กทม0022-โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200ปี) ดูรายชื่อ
กทม0023-โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ดูรายชื่อ
กทม0024-โรงเรียนวัดวิเศษการ ดูรายชื่อ
กทม0025-โรงเรียนวัดวิมุตยาราม ดูรายชื่อ
กทม0026-โรงเรียนชัยพฤกษมาลา ดูรายชื่อ
กทม0027-โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ดูรายชื่อ
กทม0028-โรงเรียนวัดม่วง ดูรายชื่อ
กทม0029-โรงเรียนวัดบุคคโล ดูรายชื่อ
กทม0030-โรงเรียนวัดพิชัยญาติ ดูรายชื่อ
กทม0031-โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ดูรายชื่อ
กทม0032-โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ดูรายชื่อ
กทม0033-โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ ดูรายชื่อ
กทม0040-โรงเรียนวัดบางปะกอก ดูรายชื่อ