รหัสศูนย์ ชื่อศูนย์ สังกัด จังหวัด หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน ระดับปฐมวัย หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนต้น หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์) หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฟิสิกส์ และโลกและอวกาศ)
กทม.001 สามเสนนอก กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.002 คลองทรงกระเทียม กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.003 วัดจันทร์สโมสร กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.004 อำนวยกนกศิริอนุสรณ์ กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.005 คลองกลันตัน กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.006 วัดไทร กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.007 วัดสร้อยทอง กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.008 ซอยแอนเนกซ์ กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.009 วัดดอนเมือง กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.010 วัดหนองจอก กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.011 วัดราษฎร์บำรุง กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.012 วัดสุทธิสะอาด กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.013 แสงหิรัญวิทยา กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.014 สุเหร่าทรายกองดิน กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.015 วัดเทพลีลา กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.016 วัดกระทุ่มเสือปลา กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.017 คลองกุ่ม กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.018 วัดกระจับพินิจ กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.019 วัดยางสุทธาราม กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.020 วัดนางนอง กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.021 วัดปุรณาวาส กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.022 วัดเลา กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.023 ศาลเจ้า กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.024 วัดสารอด กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.025 บางแค กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.026 วัดศรีนวลธรรมวิมล กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.027 วัดตรีทศเทพ* กทม กรุงเทพมหานคร 39 / 40
กทม.028 วัดไผ่ตัน กทม กรุงเทพมหานคร 34 / 40
กทม.029 วัดดอน* กทม กรุงเทพมหานคร 30 / 40
กทม.030 พระราม 9 กาญจนาภิเษก กทม กรุงเทพมหานคร 30 / 40
กทม.031 วัดช่องลม* กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.032 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม กทม กรุงเทพมหานคร 21 / 40
กทม.033 ไทยนิยมสงเคราะห์* กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.034 บางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) กทม กรุงเทพมหานคร 39 / 40
กทม.035 วัดหนองใหญ่ กทม กรุงเทพมหานคร 39 / 40
กทม.036 วัดฉัตรแก้วจงกลนี กทม กรุงเทพมหานคร 25 / 40
กทม.037 แย้มจาดวิชชานุสรณ์* กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.038 สมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี)* กทม กรุงเทพมหานคร 28 / 40
กทม.039 วัดลาดกระบัง* กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.040 วัดทรัพย์สโมสร กทม กรุงเทพมหานคร 25 / 40
กทม.041 สุเหร่าลำแขก* กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.042 งามมานะ* กทม กรุงเทพมหานคร 12 / 40
กทม.043 วัดบัวแก้ว กทม กรุงเทพมหานคร 38 / 40
กทม.044 วัดโพธินิมิตร กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.045 วัดพิชัยญาติ* กทม กรุงเทพมหานคร 27 / 40
กทม.046 วัดวิเศษการ* กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.047 ฉิมพลี กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.048 วัดชัยฉิมพลี กทม กรุงเทพมหานคร 34 / 40
กทม.049 วัดม่วง* กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.050 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์* กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.051 ราชมนตรี บางขุนเทียน กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.052 ราษฎร์บูรณะ กทม กรุงเทพมหานคร 39 / 40
กทม.053 ราชบพิธ กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.054 วัดเบญจมบพิตร* กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.055 วัดดวงแข กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.056 วัดธาตุทอง* กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.057 วัดไผ่เงินโชตนาราม กทม กรุงเทพมหานคร 39 / 40
กทม.058 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์* กทม กรุงเทพมหานคร 36 / 40
กทม.059 ประชานิเวศน์* กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.060 ประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)* กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.061 จินดาบำรุง* กทม กรุงเทพมหานคร 36 / 40
กทม.062 วัดวิมุตยาราม* กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.063 บ้านบางกะปิ* กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.064 มีนบุรี* กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.065 วัดราชโกษา* กทม กรุงเทพมหานคร 39 / 40
กทม.066 สังฆประชานุสสรณ์* กทม กรุงเทพมหานคร 39 / 40
กทม.067 บ้านลำต้นกล้วย กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.068 คลองปักหลัก กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.069 บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)* กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.070 วัดเวฬุราชิณ กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.071 วัดโพธิ์ทอง* กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.072 วัดดุสิตาราม กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.073 วัดชัยพฤกษมาลา* กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.074 วัดมะพร้าวเตี้ย กทม กรุงเทพมหานคร 36 / 40
กทม.075 วัดศาลาแดง กทม กรุงเทพมหานคร 35 / 40
กทม.076 วัดหนองแขม กทม กรุงเทพมหานคร 36 / 40
กทม.077 วัดสะแกงาม กทม กรุงเทพมหานคร 37 / 40
กทม.078 วัดบางปะกอก* กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.079 วิชูทิศ กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.080 ราชสิงขร กทม กรุงเทพมหานคร 24 / 40
กทม.081 วัดปากบ่อ กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.082 มัธยมบ้านบางกะปิ กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.083 บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.084 วัดปลูกศรัทธา กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.085 หนองจอกพิทยานุสรณ์ กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.086 วัดจันทร์ประดิษฐาราม กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.087 บ้านขุนประเทศ กทม กรุงเทพมหานคร 34 / 40
กทม.088 วัดยายร่ม กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40
กทม.089 รัตนจีนะอุทิศ กทม กรุงเทพมหานคร 19 / 40
กทม.090 มัธยมประชานิเวศน์ กทม กรุงเทพมหานคร 40 / 40 40 / 40
สช.001 โรงเรียนเกษมพิทยา สช กรุงเทพมหานคร 20 / 40
สช.004 จันทศิริวิทยา สช กรุงเทพมหานคร 40 / 40 27 / 40 16 / 40
สช.005 ปราโมชวิทยารามอินทรา สช กรุงเทพมหานคร 40 / 40 23 / 40 11 / 40 7 / 40 17 / 40
สช.006 พระแม่มารี สช กรุงเทพมหานคร 7 / 40 9 / 40
สช.007 พระมารดานิจจานุเคราะห์ สช กรุงเทพมหานคร 40 / 40 40 / 40 40 / 40 33 / 40
สช.009 เอกภาพศาสน์วิชญ์ สช กระบี่ 35 / 40 36 / 40 39 / 40
สช.010 สังข์ทองวิทยา สช กระบี่ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.012 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ สช กาฬสินธุ์ 40 / 40 35 / 40 35 / 40 13 / 40
สช.013 เอกปัญญา สช กาฬสินธุ์ 40 / 40 28 / 40 30 / 40 18 / 40 4 / 40 9 / 40
สช.014 คุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ สช กาฬสินธุ์ 24 / 40 24 / 40
สช.015 เจริญสุขอุดมวิทยา สช กำแพงเพชร 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.016 เตรียมนนาชาติภู่ขจร สช กำแพงเพชร 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.017 ศรีวรลักษณ์ สช กำแพงเพชร 30 / 40 40 / 40 33 / 40
สช.018 อุทิศศึกษา สช กำแพงเพชร 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.019 เพ็ชระศึกษา สช กำแพงเพชร 13 / 40
สช.020 อนุบาลศรีซำสูง สช ขอนแก่น 16 / 40 15 / 40
สช.021 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สช ขอนแก่น 38 / 40 39 / 40 19 / 40 7 / 40 7 / 40
สช.022 ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) สช จันทบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40 33 / 40 29 / 40
สช.023 สตรีมารดาพิทักษ์ สช จันทบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.024 ศรีวรการ สช ฉะเชิงเทรา 32 / 40 35 / 40 33 / 40
สช.025 ประภัสสรวิทยา สช ชลบุรี 14 / 40 20 / 40 22 / 40
สช.026 ปรีชานุศาสน์ สช ชลบุรี 40 / 40 15 / 40 12 / 40
สช.027 ดาราสมุทร สช ชลบุรี 1 / 40 1 / 40
สช.028 อักษรประสิทธิ์ สช ชัยนาท 40 / 40 40 / 40 40 / 40 18 / 40
สช.029 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สช ชัยภูมิ 33 / 40
สช.030 มันตานุสรณ์ สช ชุมพร 40 / 40 40 / 40
สช.031 นิรมลชุมพร สช ชุมพร 50 / 50 40 / 40 16 / 40 34 / 40
สช.032 สันติวิทยา สช เชียงราย 40 / 40
สช.033 สหศาสตร์ศึกษา สช เชียงราย 39 / 40 18 / 40 15 / 40
สช.034 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สช เชียงใหม่ 40 / 40
สช.035 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สช เชียงใหม่ 40 / 40
สช.036 มงฟอร์ตวิทยาลัย สช เชียงใหม่ 40 / 40 11 / 40 21 / 40
สช.037 รัตนาเอื้อวิทยา สช เชียงใหม่ 40 / 40 40 / 40 35 / 40 9 / 40 12 / 40
สช.038 เอื้อวิทยา สช เชียงใหม่ 40 / 40
สช.039 ณัทชวิทย์ สช เชียงใหม่ 38 / 40 23 / 40 14 / 40
สช.040 อนุบาลมยุรี สช เชียงใหม่ 41 / 41
สช.041 จุ๋งฮัวโซะเซียว สช ตรัง 40 / 40 40 / 40 39 / 40 40 / 40 12 / 40 22 / 40
สช.042 มารดานุสรณ์ สช ตราด 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.043 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สช ตาก 32 / 40 37 / 40 20 / 40
สช.044 ตรีวิทย์ตาก สช ตาก 40 / 40 40 / 40
สช.045 ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) สช ตาก 19 / 40 13 / 40 6 / 40
สช.046 นาคประสิทธิ์ สช นครปฐม 36 / 40
สช.047 ยอแซฟอุปถัมภ์ สช นครปฐม 40 / 40 40 / 40 40 / 40 25 / 40 25 / 40
สช.048 เรืองศรีวิทยา สช นครราชสีมา 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.049 มารีย์วิทยา สช นครราชสีมา 40 / 40 40 / 40 40 / 40 38 / 40 2 / 40 9 / 40
สช.050 อนุบาลแสนสนุก สช นครราชสีมา 40 / 40 41 / 40 39 / 40
สช.051 เจริญวิทย์ สช นครศรีธรรมราช 19 / 40 17 / 40 29 / 40
สช.052 จรัสพิชากร สช นครศรีธรรมราช 40 / 40
สช.053 ดรุณศึกษา สช นครศรีธรรมราช 40 / 40 40 / 40
สช.054 ประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์ สช นครศรีธรรมราช 40 / 40 21 / 40
สช.055 อำมาตย์พิทยานุสรณ์ สช นครศรีธรรมราช 40 / 40 30 / 40 35 / 40
สช.056 ปรียาโชติ สช นครสวรรค์ 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.057 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สช นครสวรรค์ 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.058 อนุชนวัฒนา สช นครสวรรค์ 40 / 40 40 / 40
สช.059 พิชญศึกษา สช นนทบุรี 33 / 40 21 / 40 2 / 40 1 / 40 1 / 40
สช.060 พระแม่สกลสงเคราะห์ สช นนทบุรี 40 / 40 40 / 40 36 / 40
สช.062 ดารุสสาลาม สช นราธิวาส 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.063 นูรุดดิน(มูลนิธิ) สช นราธิวาส 40 / 40 35 / 40 40 / 40
สช.064 รอมาเนีย สช นราธิวาส 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.065 น่านคริสเตียนศึกษา สช น่าน 40 / 40 27 / 40 28 / 40 37 / 40
สช.066 เลิศปัญญา สช บึงกาฬ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.067 ฮั่วเคี้ยว สช บุรีรัมย์ 40 / 40
สช.068 มารีย์อนุสรณ์ สช บุรีรัมย์ 37 / 40 29 / 40
สช.069 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สช บุรีรัมย์ 29 / 40
สช.070 เฟื่องฟ้าวิทยา สช ปทุมธานี 40 / 40
สช.071 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สช ปทุมธานี 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.072 อรุณวิทยา สช ประจวบคีรีขันธ์ 29 / 40 19 / 40 18 / 40 1 / 40 18 / 40
สช.073 มารีวิทยา สช ปราจีนบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40 21 / 40 30 / 40
สช.074 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สช ปราจีนบุรี 38 / 40 39 / 40 40 / 40 40 / 40 17 / 40 34 / 40
สช.075 จงรักสัตย์วิทยา สช ปัตตานี 29 / 40 11 / 40 27 / 40 14 / 40 19 / 40
สช.076 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ สช ปัตตานี 0 / 40 0 / 40 0 / 40 1 / 40
สช.077 มุสลิมสันติชน สช ปัตตานี 27 / 40 0 / 40 2 / 40 0 / 40
สช.078 ซอลีฮียะห์ สช ปัตตานี 34 / 40 6 / 40 7 / 40 7 / 40
สช.079 จ้องฮั้ว สช ปัตตานี 7 / 40 2 / 40 0 / 40
สช.080 ส่งเสริมศาสน์ สช ปัตตานี 15 / 40 17 / 40 16 / 40
สช.081 สายบุรีอิสลามวิทยา สช ปัตตานี 40 / 40 40 / 40 39 / 40 37 / 40 40 / 40
สช.082 อามานะศักดิ์ สช ปัตตานี 41 / 40 28 / 40 32 / 40 13 / 40
สช.083 จิระศาสตร์วิทยา สช พระนครศรีอยุธยา 40 / 40 40 / 40 40 / 40 29 / 40
สช.084 ปัณณวิชญ์ สช พระนครศรีอยุธยา 40 / 40 30 / 40 23 / 40 8 / 40
สช.085 อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สช พระนครศรีอยุธยา 9 / 40 9 / 40
สช.086 ปิยมิตรวิทยา สช พะเยา 40 / 40 40 / 40 33 / 40
สช.087 เยาววิทย์ สช พังงา 50 / 50 50 / 50 50 / 50
สช.088 ตัรบียะห์อิสลามียะห์ สช พังงา 41 / 40 23 / 40 37 / 40
สช.090 อิสลามศาสตร์มูลนิธิ สช พัทลุง 36 / 40 15 / 40 5 / 40 10 / 40
สช.091 วีรนาทศึกษามูลนิธิ สช พัทลุง 19 / 40 16 / 40 12 / 40 5 / 40 2 / 40 0 / 40
สช.092 พิจิตรอินเตอร์ สช พิจิตร 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.093 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง สช พิษณุโลก 40 / 40 27 / 40 34 / 40
สช.094 ปริยัติรังสรรค์ สช เพชรบุรี 40 / 40 40 / 40
สช.096 สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สช เพชรบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.097 เสรีศึกษา สช เพชรบูรณ์ 40 / 40
สช.098 เทพนารี สช แพร่ 40 / 40 35 / 40 40 / 40
สช.099 มารดาอุปถัมภ์ สช แพร่ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.100 ดาราสมุทรภูเก็ต สช ภูเก็ต 40 / 40 27 / 40
สช.101 รุ่งอรุณวิทย์ สช มหาสารคาม 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40 5 / 40 7 / 40
สช.102 อนุบาลเอี่ยมสุข สช มหาสารคาม 39 / 40 40 / 40 39 / 40
สช.103 อนุบาลกิติยา สช มหาสารคาม 31 / 40 32 / 40
สช.104 อนุบาลคำชะอี สช มุกดาหาร 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.105 อนุบาลบรรณวิทย์ สช แม่ฮ่องสอน 19 / 40 7 / 40
สช.107 ธรรมวิทยามูลนิธิ สช ยะลา 40 / 40 28 / 40 39 / 40
สช.108 ศรีฟารีดาบารูวิทยา สช ยะลา 12 / 40 9 / 40 0 / 40
สช.109 สตรีศาสนูปถัมภ์ สช ยะลา 22 / 40
สช.110 มานะศึกษา สช ยะลา 9 / 40 6 / 40
สช.111 จงฝามูลนิธิ สช ยะลา 22 / 40 12 / 40 13 / 40 5 / 40 2 / 40 6 / 40
สช.112 ศาสโนวาทวิทยา สช ยะลา 7 / 40 11 / 40 4 / 40
สช.113 อาลาวียะห์วิทยา สช ยะลา 40 / 40 24 / 40 25 / 40 33 / 40 13 / 40 24 / 40
สช.114 อนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา สช ร้อยเอ็ด 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.115 สหมิตรพิทยา สช ร้อยเอ็ด 40 / 40 40 / 40 39 / 40
สช.116 ศรีอรุโณทัย สช ระนอง 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.117 เซนต์โยเซฟระยอง สช ระยอง 12 / 40 19 / 40
สช.118 กวงฮั้ว สช ระยอง 28 / 40 26 / 40 40 / 40
สช.119 รุ่งนภาพิทยา สช ระยอง 40 / 40 40 / 40
สช.120 พัฒนเวชศึกษา สช ระยอง 32 / 40
สช.121 นารีวิทยา สช ราชบุรี 11 / 40 9 / 40 4 / 40 4 / 40 3 / 40
สช.122 ดรุณาราชบุรี สช ราชบุรี 40 / 40 40 / 40 28 / 40 40 / 40 30 / 40 36 / 40
สช.123 สารสิทธิ์พิทยาลัย สช ราชบุรี 40 / 40 10 / 40 16 / 40 12 / 40 2 / 40 6 / 40
สช.124 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ สช ลพบุรี 40 / 40
สช.125 ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา สช ลพบุรี 34 / 40 40 / 40 38 / 40 27 / 40
สช.126 วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สช ลพบุรี 40 / 40 11 / 40 29 / 40
สช.127 ไตรภพวิทยา สช ลำปาง 40 / 40 25 / 40 21 / 40
สช.128 อรพินพิทยา สช ลำพูน 40 / 40
สช.129 จิรพิทยา สช ลำพูน 40 / 40
สช.130 รพีเลิศวิทยา สช ลำพูน 40 / 40
สช.131 มหาไถ่ศึกษาเลย สช เลย 40 / 40 24 / 40 36 / 40 4 / 40 17 / 40
สช.132 มารีย์อุปถัมภ์ สช ศรีสะเกษ 40 / 40 23 / 40 19 / 40 38 / 40
สช.134 เซนต์ยอแซฟสกลนคร สช สกลนคร 40 / 40
สช.135 เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ สช สกลนคร 20 / 40 10 / 40 10 / 40 2 / 40 17 / 40
สช.136 แสงธรรมวิทยามูลนิธิ สช สงขลา 1 / 40 1 / 40
สช.137 ดรุณวิทยา สช สงขลา 40 / 40
สช.138 ท่าใหญ่วิทยา สช สงขลา 33 / 40
สช.139 พัฒนาศาสตร์มูลนิธิ สช สงขลา 19 / 40 9 / 40 14 / 40
สช.140 ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ สช สงขลา 36 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.141 สมบูรณ์ศาสน์ สช สงขลา 40 / 40 40 / 40
สช.142 สังคมอิสลามวิทยา สช สงขลา 40 / 40 40 / 40 40 / 40 36 / 40 38 / 40
สช.143 มุสลิมศึกษา สช สตูล 21 / 40 26 / 40
สช.144 อันซอเรียะห์อัตดีนียะห์ สช สตูล 20 / 40
สช.145 อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร สช สตูล 33 / 40 6 / 40 12 / 40
สช.146 สันต์เสริมวิทย์ สช สมุทรปราการ 50 / 50 40 / 40 40 / 40
สช.147 อนุบาลสมฤดี สช สมุทรสาคร 40 / 40
สช.148 สมฤดีสมุทรสาคร สช สมุทรสาคร 40 / 40 40 / 40
สช.149 ประชินนุสรณ์ สช สมุทรสาคร 40 / 40
สช.150 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) สช สมุทรสาคร 10 / 40 6 / 40
สช.151 ดาราสมุทร สระแก้ว สช สระแก้ว 40 / 40 35 / 40 15 / 40
สช.152 พวงคราม สช สระแก้ว 40 / 40
สช.153 ราษฎร์ศึกษา สช สระบุรี 19 / 40 26 / 40 26 / 40 3 / 40
สช.154 พีระวิทยา สช สระบุรี 36 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.155 อินทโมลีประทาน สช สิงห์บุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.156 กวางตง สช สุโขทัย 39 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.157 สหวิทย์ สช สุพรรณบุรี 3 / 40 6 / 40 9 / 40 0 / 40
สช.158 เทพมิตรศึกษา สช สุราษฎร์ธานี 30 / 40 30 / 40 8 / 40
สช.159 วาณิชย์นุกูล สช สุรินทร์ 40 / 40 35 / 40
สช.160 สุรินทรศึกษา สช สุรินทร์ 34 / 40
สช.161 เซนต์ปอลหนองคาย สช หนองคาย 38 / 40 29 / 40 37 / 40 37 / 40
สช.162 อนุบาลอรวรรณ สช หนองคาย 37 / 40 40 / 40 37 / 40
สช.163 พิชญบัณฑิต สช หนองบัวลำภู 39 / 40 40 / 40 40 / 40 36 / 40 38 / 40
สช.164 สงวนศึกษา สช หนองบัวลำภู 40 / 40 27 / 40 30 / 40
สช.165 วรดิตถ์วิทยาประสูทน์ สช อ่างทอง 5 / 40
สช.166 เจริญวิทยา สช อำนาจเจริญ 40 / 40 37 / 40 40 / 40
สช.167 ธันยธรณ์พิทยา 2 สช อำนาจเจริญ 28 / 40 18 / 40 18 / 40
สช.168 เซนต์แมรี่ อุุดรธานี สช อุดรธานี 23 / 40 30 / 40 29 / 40 21 / 40
สช.169 เซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์ สช อุตรดิตถ์ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.170 ภราดานุสรณ์ สช อุตรดิตถ์ 39 / 40
สช.171 ทองประสาทเวทย์ สช อุทัยธานี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.172 อนุบาลรัศมี สช อุทัยธานี 40 / 40 40 / 40
สช.173 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สช อุทัยธานี 40 / 40 20 / 40 30 / 40
สช.174 มารีย์นิรมล สช อุบลราชธานี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สช.175 อาเวมารีอา สช อุบลราชธานี 17 / 40 14 / 40 22 / 40
สพฐ.001 สพป.กรุงเทพมหานครโรงเรียนพญาไท สพฐ กรุงเทพมหานคร 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.002 โรงเรียนราชวินิต สพฐ กรุงเทพมหานคร 40 / 40
สพฐ.003 สพป.สมุทรปราการ เขต 1โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพฐ สมุทรปราการ 55 / 55 55 / 55 55 / 55 55 / 55
สพฐ.004 สพป.สมุทรปราการ เขต 2โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สพฐ สมุทรปราการ 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.005 สพป.นนทบุรี เขต 1สพป.นนทบุรี เขต 1 สพฐ นนทบุรี 50 / 50
สพฐ.006 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพฐ นนทบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.007 สพป.นนทบุรี เขต 2โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพฐ นนทบุรี 40 / 40
สพฐ.008 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพฐ นนทบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.009 สพป.ปทุมธานี เขต 1โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพฐ ปทุมธานี 40 / 40 41 / 40 40 / 40
สพฐ.010 สพป.ปทุมธานี เขต 2โรงเรียนวัดเขียนเขต สพฐ ปทุมธานี 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.011 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1โรงเรียนประตูชัย สพฐ พระนครศรีอยุธยา 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.012 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพฐ พระนครศรีอยุธยา 50 / 50 50 / 50 50 / 50 40 / 40
สพฐ.013 สพป.อ่างทองโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพฐ อ่างทอง 40 / 40
สพฐ.014 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพฐ อ่างทอง 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.015 สพป.ลพบุรี เขต 1สพป.ลพบุรี เขต 1 สพฐ ลพบุรี 40 / 40
สพฐ.016 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพฐ ลพบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.017 สพป.ลพบุรี เขต 2โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพฐ ลพบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40 15 / 40 8 / 40
สพฐ.018 สพป.สิงห์บุรีโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพฐ สิงห์บุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.019 สพป.ชัยนาทโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพฐ ชัยนาท 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.020 สพป.สระบุรี เขต 1โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพฐ สระบุรี 40 / 40
สพฐ.021 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สพฐ สระบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.022 สพป.สระบุรี เขต 2โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) สพฐ สระบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.023 สพป.ชลบุรี เขต 1โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพฐ ชลบุรี 60 / 60
สพฐ.024 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพฐ ชลบุรี 60 / 60 60 / 60 60 / 60
สพฐ.025 สพป.ชลบุรี เขต 2โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพฐ ชลบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.026 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพฐ ชลบุรี 40 / 40
สพฐ.027 สพป.ชลบุรี เขต 3สพป.ชลบุรี เขต 3 สพฐ ชลบุรี 40 / 40
สพฐ.028 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพฐ ชลบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.029 สพป.ระยอง เขต 1สพป.ระยอง เขต 1 สพฐ ระยอง 40 / 40
สพฐ.030 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพฐ ระยอง 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.031 สพป.จันทบุรี เขต 1สพป.จันทบุรี เขต 1 สพฐ จันทบุรี 180 / 180 62 / 125 70 / 125 51 / 65
สพฐ.032 สพป.จันทบุรี เขต 2โรงเรียนบ้านประตง สพฐ จันทบุรี 40 / 40
สพฐ.033 โรงเรียนวัดทับไทร สพฐ จันทบุรี 40 / 40 40 / 40
สพฐ.034 โรงเรียนบ้านตรอกนอง สพฐ จันทบุรี 32 / 40
สพฐ.035 สพป.ตราดโรงเรียนอนุบาลตราด สพฐ ตราด 40 / 40
สพฐ.036 โรงเรียนคลองขวาง สพฐ ตราด 40 / 40 40 / 40 30 / 40
สพฐ.037 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1โรงเรียนวัดดอนทอง สพฐ ฉะเชิงเทรา 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.038 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพฐ ฉะเชิงเทรา 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.039 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพฐ ปราจีนบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.040 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สพฐ ปราจีนบุรี 40 / 40
สพฐ.041 โรงเรียนบ่อทองวิทยา สพฐ ปราจีนบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.042 สพป.นครนายกสพป.นครนายก สพฐ นครนายก 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.043 สพป.สระแก้ว เขต 1โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพฐ สระแก้ว 40 / 40
สพฐ.044 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพฐ สระแก้ว 50 / 50 50 / 50 50 / 50
สพฐ.045 สพป.สระแก้ว เขต 2สพป.สระแก้ว เขต 2 สพฐ สระแก้ว 60 / 60
สพฐ.046 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพฐ สระแก้ว 80 / 80 90 / 90 60 / 60
สพฐ.047 สพป.นครราชสีมา เขต 1โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพฐ นครราชสีมา 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.048 สพป.นครราชสีมา เขต 2โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพฐ นครราชสีมา 60 / 60 60 / 60 60 / 60 40 / 40
สพฐ.049 สพป.นครราชสีมา เขต 3โรงเรียนครบุรีวิทยา สพฐ นครราชสีมา 51 / 51
สพฐ.050 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพฐ นครราชสีมา 50 / 50 50 / 50 40 / 40
สพฐ.051 สพป.นครราชสีมา เขต 4โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพฐ นครราชสีมา 40 / 40
สพฐ.052 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพฐ นครราชสีมา 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.053 สพป.นครราชสีมา เขต 5โรงเรียนด่านขุนทด สพฐ นครราชสีมา 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.054 สพป.นครราชสีมา เขต 6สพป.นครราชสีมา เขต 6 สพฐ นครราชสีมา 41 / 41 74 / 74 69 / 69 66 / 66
สพฐ.055 สพป.นครราชสีมา เขต 7สพป.นครราชสีมา เขต 7 สพฐ นครราชสีมา 40 / 40
สพฐ.056 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพฐ นครราชสีมา 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.057 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพฐ บุรีรัมย์ 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.058 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพฐ บุรีรัมย์ 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.059 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) สพฐ บุรีรัมย์ 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.060 สพป.สุรินทร์ เขต 1โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพฐ สุรินทร์ 40 / 40
สพฐ.061 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สพฐ สุรินทร์ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.062 สพป.สุรินทร์ เขต 2โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพฐ สุรินทร์ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.063 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพฐ ศรีสะเกษ 40 / 40
สพฐ.064 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพฐ ศรีสะเกษ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.065 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สพฐ ศรีสะเกษ 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.066 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพฐ ศรีสะเกษ 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.067 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ สพฐ ศรีสะเกษ 40 / 40
สพฐ.068 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพฐ ศรีสะเกษ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.069 สพป.อุบลราชธานี เขต 1สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สพฐ อุบลราชธานี 40 / 40
สพฐ.070 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพฐ อุบลราชธานี 40 / 40 41 / 40 40 / 40
สพฐ.071 สพป.อุบลราชธานี เขต 2โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพฐ อุบลราชธานี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.072 สพป.อุบลราชธานี เขต 3โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพฐ อุบลราชธานี 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.073 สพป.อุบลราชธานี เขต 4สพป.อุบลราชธานี เขต 4 สพฐ อุบลราชธานี 40 / 40
สพฐ.074 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพฐ อุบลราชธานี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.075 สพป.อุบลราชธานี เขต 5โรงเรียนบ้านหนองแสง สพฐ อุบลราชธานี 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.076 สพป.ยโสธร เขต 1โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพฐ ยโสธร 60 / 60 60 / 60 61 / 60 60 / 60
สพฐ.077 สพป.ยโสธร เขต 2โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา สพฐ ยโสธร 40 / 40
สพฐ.078 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพฐ ยโสธร 40 / 40 40 / 40
สพฐ.079 โรงเรียนห้วยแก้งหนองศาลา สพฐ ยโสธร 40 / 40
สพฐ.080 สพป.ชัยภูมิ เขต 1โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพฐ ชัยภูมิ 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.081 สพป.ชัยภูมิ เขต 2สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สพฐ ชัยภูมิ 40 / 40
สพฐ.082 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพฐ ชัยภูมิ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.083 สพป.ชัยภูมิ เขต 3โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพฐ ชัยภูมิ 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.084 สพป.อำนาจเจริญโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพฐ อำนาจเจริญ 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.085 สพป.บึงกาฬสพป.บึงกาฬ สพฐ บึงกาฬ 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.086 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพฐ หนองบัวลำภู 50 / 50 50 / 50 50 / 50 50 / 50
สพฐ.087 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 สพฐ หนองบัวลำภู 50 / 50 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.088 สพป.ขอนแก่น เขต 1สพป.ขอนแก่น เขต 1 สพฐ ขอนแก่น 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.089 สพป.ขอนแก่น เขต 2สพป.ขอนแก่น เขต 2 สพฐ ขอนแก่น 40 / 40
สพฐ.090 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพฐ ขอนแก่น 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.091 สพป.ขอนแก่น เขต 3โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพฐ ขอนแก่น 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.092 สพป.ขอนแก่น เขต 4โรงเรียนน้ำพอง สพฐ ขอนแก่น 80 / 80 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.093 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพฐ ขอนแก่น 30 / 40 35 / 40
สพฐ.094 สพป.ขอนแก่น เขต 5โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพฐ ขอนแก่น 40 / 40
สพฐ.095 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพฐ ขอนแก่น 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.096 สพป.อุดรธานี เขต 1โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพฐ อุดรธานี 40 / 40
สพฐ.097 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพฐ อุดรธานี 40 / 40
สพฐ.098 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพฐ อุดรธานี 40 / 40 40 / 40
สพฐ.099 สพป.อุดรธานี เขต 2สพป.อุดรธานี เขต 2 สพฐ อุดรธานี 40 / 40
สพฐ.100 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ สพฐ อุดรธานี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.101 สพป.อุดรธานี เขต 3โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพฐ อุดรธานี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.102 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพฐ อุดรธานี 40 / 40
สพฐ.103 สพป.อุดรธานี เขต 4สพป.อุดรธานี เขต 4 สพฐ อุดรธานี 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40 24 / 40 25 / 40
สพฐ.104 สพป.เลย เขต 1สพป.เลย เขต 1 สพฐ เลย 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.105 สพป.เลย เขต 2โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพฐ เลย 40 / 40
สพฐ.106 โรงเรียนบ้านปากปวน สพฐ เลย 40 / 40 40 / 40
สพฐ.107 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพฐ เลย 40 / 40
สพฐ.108 สพป.เลย เขต 3สพป.เลย เขต 3 สพฐ เลย 40 / 40
สพฐ.109 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพฐ เลย 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.110 สพป.หนองคาย เขต 1โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพฐ หนองคาย 40 / 40 40 / 40 40 / 40 37 / 40
สพฐ.111 สพป.หนองคาย เขต 2โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพฐ หนองคาย 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.112 สพป.มหาสารคาม เขต 1โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพฐ มหาสารคาม 40 / 40 42 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.113 สพป.มหาสารคาม เขต 2โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพฐ มหาสารคาม 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.114 สพป.มหาสารคาม เขต 3โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพฐ มหาสารคาม 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.115 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สพฐ ร้อยเอ็ด 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.116 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 สพฐ ร้อยเอ็ด 80 / 80 70 / 70 70 / 70 70 / 70
สพฐ.117 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 สพฐ ร้อยเอ็ด 40 / 40
สพฐ.118 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพฐ ร้อยเอ็ด 40 / 40 40 / 40
สพฐ.119 โรงเรียนกกตาลดงบังวิทยา สพฐ ร้อยเอ็ด 33 / 40
สพฐ.120 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพฐ กาฬสินธุ์ 40 / 40
สพฐ.121 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ กาฬสินธุ์ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.122 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 สพฐ กาฬสินธุ์ 40 / 40 41 / 40 40 / 40 37 / 40
สพฐ.123 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 สพฐ กาฬสินธุ์ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.124 สพป.สกลนคร เขต 1สพป.สกลนคร เขต 1 สพฐ สกลนคร 40 / 40
สพฐ.125 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพฐ สกลนคร 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.126 สพป.สกลนคร เขต 2โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพฐ สกลนคร 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.127 สพป.สกลนคร เขต 3สพป.สกลนคร เขต 3 สพฐ สกลนคร 40 / 40
สพฐ.128 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) สพฐ สกลนคร 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.129 สพป.นครพนม เขต 1สพป.นครพนม เขต 1 สพฐ นครพนม 40 / 40
สพฐ.130 โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) สพฐ นครพนม 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.131 สพป.นครพนม เขต 2โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) สพฐ นครพนม 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.132 สพป.มุกดาหารสพป.มุกดาหาร สพฐ มุกดาหาร 40 / 40
สพฐ.133 โรงเรียนมุกดาลัย สพฐ มุกดาหาร 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.134 สพป.เชียงใหม่ เขต 1สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพฐ เชียงใหม่ 40 / 40
สพฐ.135 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพฐ เชียงใหม่ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.136 สพป.เชียงใหม่ เขต 2โรงเรียนสันทรายหลวง สพฐ เชียงใหม่ 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.137 สพป.เชียงใหม่ เขต 3โรงเรียนบ้านสันต้นหมื่อ สพฐ เชียงใหม่ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.138 สพป.เชียงใหม่ เขต 4โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพฐ เชียงใหม่ 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.139 สพป.เชียงใหม่ เขต 5สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพฐ เชียงใหม่ 40 / 40
สพฐ.140 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพฐ เชียงใหม่ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.141 สพป.เชียงใหม่ เขต 6สพป.เชียงใหม่ เขต 6 สพฐ เชียงใหม่ 40 / 40
สพฐ.142 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 สพฐ เชียงใหม่ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.143 สพป.ลำพูน เขต 1โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพฐ ลำพูน 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.144 สพป.ลำพูน เขต 2โรงเรียนอนุบาลวังดิน สพฐ ลำพูน 40 / 40
สพฐ.145 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพฐ ลำพูน 40 / 40 40 / 40 26 / 40
สพฐ.146 สพป.ลำปาง เขต 1โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพฐ ลำปาง 40 / 40
สพฐ.147 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพฐ ลำปาง 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.148 สพป.ลำปาง เขต 2สพป.ลำปาง เขต 2 สพฐ ลำปาง 40 / 40
สพฐ.149 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพฐ ลำปาง 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.150 สพป.ลำปาง เขต 3โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพฐ ลำปาง 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.151 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพฐ อุตรดิตถ์ 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.152 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สพฐ อุตรดิตถ์ 40 / 40
สพฐ.153 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพฐ อุตรดิตถ์ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.154 สพป.แพร่ เขต 1โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพฐ แพร่ 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.155 สพป.น่าน เขต 1โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) สพฐ น่าน 60 / 60
สพฐ.156 โรงเรียนราชานุบาล สพฐ น่าน 60 / 60 60 / 60 60 / 60
สพฐ.157 สพป.น่าน เขต 2โรงเรียนวรนคร สพฐ น่าน 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.158 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพฐ น่าน 40 / 40
สพฐ.159 สพป.พะเยา เขต 1โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพฐ พะเยา 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.160 สพป.พะเยา เขต 2สพป.พะเยา เขต 2 สพฐ พะเยา 40 / 40
สพฐ.161 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพฐ พะเยา 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.162 สพป.เชียงราย เขต 1โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพฐ เชียงราย 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.163 สพป.เชียงราย เขต 3โรงเรียนอนุบาลแม่สาย สพฐ เชียงราย 40 / 40
สพฐ.164 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพฐ เชียงราย 40 / 40 40 / 40
สพฐ.165 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพฐ เชียงราย 40 / 40 40 / 40 34 / 40
สพฐ.166 สพป.เชียงราย เขต 4โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพฐ เชียงราย 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.167 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สพฐ แม่ฮ่องสอน 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.168 สพป.นครสวรรค์ เขต 1โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) สพฐ นครสวรรค์ 40 / 40 40 / 40 40 / 40 41 / 40
สพฐ.169 สพป.นครสวรรค์ เขต 2สพป.นครสวรรค์ เขต 2 สพฐ นครสวรรค์ 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.170 สพป.อุทัยธานี เขต 1สพป.อุทัยธานี เขต 1 สพฐ อุทัยธานี 40 / 40 40 / 40 40 / 40 29 / 40
สพฐ.171 สพป.อุทัยธานี เขต 2สพป.อุทัยธานี เขต 2 สพฐ อุทัยธานี 40 / 40
สพฐ.172 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพฐ อุทัยธานี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.173 สพป.กำแพงเพชร เขต 1โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพฐ กำแพงเพชร 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.174 สพป.กำแพงเพชร เขต 2สพป.กำแพงเพชร เขต 2 สพฐ กำแพงเพชร 40 / 40
สพฐ.175 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี สพฐ กำแพงเพชร 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.176 สพป.ตาก เขต 1สพป.ตาก เขต 1 สพฐ ตาก 50 / 50
สพฐ.177 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพฐ ตาก 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.178 สพป.สุโขทัย เขต 1โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพฐ สุโขทัย 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.179 สพป.สุโขทัย เขต 2โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพฐ สุโขทัย 40 / 40
สพฐ.180 โรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์) สพฐ สุโขทัย 40 / 40
สพฐ.181 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) สพฐ สุโขทัย 40 / 40
สพฐ.182 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) สพฐ สุโขทัย 40 / 40
สพฐ.183 สพป.พิษณุโลก เขต 1โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพฐ พิษณุโลก 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.184 สพป.พิษณุโลก เขต 2โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพฐ พิษณุโลก 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.185 สพป.พิษณุโลก เขต 3สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพฐ พิษณุโลก 40 / 40
สพฐ.186 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพฐ พิษณุโลก 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.187 สพป.พิจิตร เขต 1โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) สพฐ พิจิตร 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.188 สพป.พิจิตร เขต 2สพป.พิจิตร เขต 2 สพฐ พิจิตร 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.189 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพฐ เพชรบูรณ์ 40 / 40
สพฐ.190 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพฐ เพชรบูรณ์ 40 / 40 40 / 40
สพฐ.191 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพฐ เพชรบูรณ์ 40 / 40
สพฐ.192 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพฐ เพชรบูรณ์ 41 / 41 42 / 42 42 / 42
สพฐ.193 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพฐ เพชรบูรณ์ 40 / 40
สพฐ.194 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพฐ เพชรบูรณ์ 17 / 40 34 / 40
สพฐ.195 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย สพฐ เพชรบูรณ์ 40 / 40
สพฐ.196 โรงเรียนบ้าน กม. 35 สพฐ เพชรบูรณ์ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.197 โรงเรียนบ้านบ่อรัง สพฐ เพชรบูรณ์ 6 / 40 7 / 40
สพฐ.198 สพป.กาญจนบุรี เขต 1โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพฐ กาญจนบุรี 40 / 40 41 / 41 40 / 40 40 / 40
สพฐ.199 สพป.กาญจนบุรี เขต 2โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพฐ กาญจนบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.200 สพป.กาญจนบุรี เขต 3โรงเรียนไทรโยคใหญ่ สพฐ กาญจนบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.201 สพป.กาญจนบุรี เขต 4โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพฐ กาญจนบุรี 40 / 40
สพฐ.202 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพฐ กาญจนบุรี 40 / 40 40 / 40 39 / 40
สพฐ.203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพฐ สุพรรณบุรี 40 / 40
สพฐ.204 โรงเรียนวัดวังกุ่ม สพฐ สุพรรณบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.205 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สพฐ สุพรรณบุรี 40 / 40
สพฐ.206 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพฐ สุพรรณบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.207 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพฐ สุพรรณบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.208 สพป.นครปฐม เขต 1โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพฐ นครปฐม 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.209 สพป.นครปฐม เขต 2โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพฐ นครปฐม 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.210 สพป.สมุทรสาครโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพฐ สมุทรสาคร 40 / 40
สพฐ.211 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพฐ สมุทรสาคร 41 / 40 40 / 40
สพฐ.212 โรงเรียนวัดนางสาว สพฐ สมุทรสาคร 40 / 40
สพฐ.213 สพป.สมุทรสงครามโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพฐ สมุทรสงคราม 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.214 สพป.เพชรบุรี เขต 1โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพฐ เพชรบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.215 สพป.เพชรบุรี เขต 2สพป.เพชรบุรี เขต 2 สพฐ เพชรบุรี 40 / 40
สพฐ.216 โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) สพฐ เพชรบุรี 50 / 50 50 / 50 50 / 50
สพฐ.217 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพฐ ประจวบคีรีขันธ์ 60 / 60
สพฐ.218 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพฐ ประจวบคีรีขันธ์ 40 / 40 40 / 40 38 / 40
สพฐ.219 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) สพฐ ประจวบคีรีขันธ์ 41 / 41 43 / 43 42 / 42 40 / 40
สพฐ.220 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1โรงเรียนบ้านทวดทอง สพฐ นครศรีธรรมราช 41 / 40
สพฐ.221 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพฐ นครศรีธรรมราช 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.222 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2โรงเรียนบ้านคลองขุด สพฐ นครศรีธรรมราช 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.223 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สพฐ นครศรีธรรมราช 40 / 40
สพฐ.224 โรงเรียนบ้านชะอวด สพฐ นครศรีธรรมราช 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.226 สพป.พังงาโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพฐ พังงา 60 / 60 60 / 60 60 / 60 40 / 40
สพฐ.227 สพป.ภูเก็ตโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพฐ ภูเก็ต 40 / 40
สพฐ.228 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพฐ ภูเก็ต 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.229 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1โรงเรียนบ้านโพหวาย สพฐ สุราษฎร์ธานี 50 / 50 50 / 50 50 / 50 50 / 50
สพฐ.230 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2โรงเรียนวัดพุมเรียง สพฐ สุราษฎร์ธานี 40 / 40
สพฐ.231 โรงเรียนวัดตรณาราม สพฐ สุราษฎร์ธานี 40 / 40 40 / 40
สพฐ.232 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพฐ สุราษฎร์ธานี 40 / 40
สพฐ.233 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพฐ สุราษฎร์ธานี 11 / 40 17 / 40
สพฐ.234 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3โรงเรียนนาสาร สพฐ สุราษฎร์ธานี 40 / 40 40 / 40
สพฐ.235 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สพฐ สุราษฎร์ธานี 40 / 40 40 / 40
สพฐ.236 สพป.ระนองโรงเรียนอนุบาลระนอง สพฐ ระนอง 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.237 สพป.ชุมพร เขต 1โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพฐ ชุมพร 60 / 60 40 / 40
สพฐ.238 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพฐ ชุมพร 40 / 40 40 / 40
สพฐ.239 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพฐ ชุมพร 40 / 40 40 / 40
สพฐ.240 สพป.สงขลา เขต 1โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย สพฐ สงขลา 40 / 40
สพฐ.241 โรงเรียนวิเชียรชม สพฐ สงขลา 40 / 40 40 / 40
สพฐ.242 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพฐ สงขลา 13 / 40
สพฐ.243 สพป.สงขลา เขต 2โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพฐ สงขลา 74 / 80 72 / 80 80 / 80
สพฐ.244 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพฐ สงขลา 23 / 40
สพฐ.245 สพป.สงขลา เขต 3โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพฐ สงขลา 40 / 40 40 / 40 40 / 40 32 / 40
สพฐ.246 สพป.สตูลโรงเรียนอนุบาลสตูล สพฐ สตูล 40 / 40
สพฐ.247 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพฐ สตูล 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.248 สพป.ตรัง เขต 1โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพฐ ตรัง 40 / 40
สพฐ.249 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพฐ ตรัง 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.250 สพป.ตรัง เขต 2โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพฐ ตรัง 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.251 สพป.พัทลุง เขต 1โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพฐ พัทลุง 40 / 40 40 / 40 40 / 40 36 / 40
สพฐ.252 สพป.พัทลุง เขต 2สพป.พัทลุง เขต 2 สพฐ พัทลุง 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.253 สพป.ปัตตานี เขต 1สพป.ปัตตานี เขต 1 สพฐ ปัตตานี 40 / 40
สพฐ.254 โรงเรียนบ้านปะกาฮารัง สพฐ ปัตตานี 37 / 40 40 / 40 1 / 40
สพฐ.255 สพป.ปัตตานี เขต 2สพป.ปัตตานี เขต 2 สพฐ ปัตตานี 40 / 40 40 / 40 40 / 40 28 / 40
สพฐ.256 สพป.ปัตตานี เขต 3สพป.ปัตตานี เขต 3 สพฐ ปัตตานี 40 / 40
สพฐ.257 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพฐ ปัตตานี 33 / 40 40 / 40 7 / 40
สพฐ.258 สพป.ยะลา เขต 1โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพฐ ยะลา 40 / 40 40 / 40 40 / 40 36 / 40
สพฐ.259 สพป.ยะลา เขต 2โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่200 ที่ระลึก ส.ร.อ. สพฐ ยะลา 40 / 40 40 / 40 40 / 40 24 / 40
สพฐ.260 สพป.ยะลา เขต 3สพป.ยะลา เขต 3 สพฐ ยะลา 40 / 40 40 / 40 40 / 40 9 / 40
สพฐ.261 สพป.นราธิวาส เขต 1โรงเรียนเมืองนราธิวาส สพฐ นราธิวาส 40 / 40
สพฐ.262 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพฐ นราธิวาส 40 / 40 40 / 40 19 / 40
สพฐ.263 สพป.นราธิวาส เขต 2โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพฐ นราธิวาส 40 / 40 40 / 40 40 / 40 26 / 40
สพฐ.264 สพม.เขต 2โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพฐ กรุงเทพมหานคร 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.265 สพม.เขต 3โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง สพฐ นนทบุรี 50 / 50 50 / 50 50 / 50
สพฐ.266 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพฐ พระนครศรีอยุธยา 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.267 สพม.เขต 5โรงเรียนสิงห์บุรี สพฐ สิงห์บุรี 40 / 40 26 / 40 38 / 40
สพฐ.268 โรงเรียนพระนารายณ์ สพฐ ลพบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.269 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพฐ ชัยนาท 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.270 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพฐ อ่างทอง 40 / 40 32 / 40 40 / 40
สพฐ.271 สพม.เขต 6โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” สพฐ ฉะเชิงเทรา 40 / 40 22 / 40 26 / 40
สพฐ.272 โรงเรียนสมุทรปราการ สพฐ สมุทรปราการ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.273 สพม.เขต 7โรงเรียนสระแก้ว สพฐ สระแก้ว 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.274 สพม.เขต 8โรงเรียนเบจมราชูทิศ สพฐ ราชบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.275 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพฐ กาญจนบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.276 สพม.เขต 9โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพฐ สุพรรณบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.277 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพฐ นครปฐม 40 / 40 34 / 40 40 / 40
สพฐ.278 สพม.เขต 10โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพฐ ประจวบคีรีขันธ์ 40 / 40 21 / 40 23 / 40
สพฐ.279 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพฐ สมุทรสงคราม 40 / 40 35 / 40 26 / 40
สพฐ.280 สพม.เขต 11โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพฐ สุราษฎร์ธานี 40 / 40 22 / 40 39 / 40
สพฐ.282 สพม.เขต 12โรงเรียนพัทลุง สพฐ พัทลุง 40 / 40 31 / 40 21 / 40
สพฐ.283 สพม.เขต 14โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพฐ พังงา 40 / 40 37 / 40 40 / 40
สพฐ.284 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพฐ ภูเก็ต 40 / 40 39 / 40 40 / 40
สพฐ.285 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพฐ ระนอง 41 / 40 31 / 40 21 / 40
สพฐ.286 สพม.เขต 15โรงเรียนนราธิวาส สพฐ นราธิวาส 39 / 40 19 / 40 30 / 40
สพฐ.287 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพฐ ปัตตานี 15 / 40 7 / 40 13 / 40
สพฐ.288 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง สพฐ ยะลา 29 / 40 14 / 40 23 / 40
สพฐ.289 สพม.เขต 16โรงเรียนมหาวชิราวุธ สพฐ สงขลา 50 / 50 50 / 50 50 / 50
สพฐ.290 โรงเรียนสตูลวิทยา สพฐ สตูล 40 / 40 39 / 40 40 / 40
สพฐ.291 สพม.เขต 17โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพฐ จันทบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.292 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพฐ ตราด 40 / 40 11 / 40 15 / 40
สพฐ.293 สพม.เขต 19โรงเรียนเลยพิทยาคม สพฐ เลย 40 / 40 24 / 40 30 / 40
สพฐ.294 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพฐ หนองบัวลำภู 40 / 40 31 / 40 40 / 40
สพฐ.295 สพม.เขต 21โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพฐ หนองคาย 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.296 สพม.เขต 22โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพฐ นครพนม 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.297 สพม.เขต 23โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพฐ สกลนคร 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.298 สพม.เขต 26โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพฐ มหาสารคาม 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.299 สพม.เขต 27โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพฐ ร้อยเอ็ด 40 / 40 21 / 40 40 / 40
สพฐ.300 สพม.เขต 29โรงเรียนนารีนุกูล สพฐ อุบลราชธานี 40 / 40 34 / 40 40 / 40
สพฐ.301 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพฐ อำนาจเจริญ 40 / 40 34 / 40 37 / 40
สพฐ.302 สพม.เขต 31โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพฐ นครราชสีมา 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.303 สพม.เขต 35โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพฐ ลำพูน 40 / 40 28 / 40 40 / 40
สพฐ.304 สพม.เขต 36โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพฐ พะเยา 40 / 40 20 / 40 29 / 40
สพฐ.305 สพม.เขต 37โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพฐ แพร่ 40 / 40 29 / 40 40 / 40
สพฐ.306 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพฐ น่าน 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.307 สพม.เขต 38โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพฐ สุโขทัย 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.308 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพฐ ตาก 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.309 สพม.เขต 39โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก สพฐ พิษณุโลก 40 / 40 35 / 40 40 / 40
สพฐ.310 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพฐ อุตรดิตถ์ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.311 สพม.เขต 41โรงเรียนขาณุวิทยา สพฐ กำแพงเพชร 40 / 40 25 / 40 30 / 40
สพฐ.312 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพฐ พิจิตร 40 / 40 39 / 40 40 / 40
สพฐ.313 สพม.เขต 42 โรงเรียนนครสวรรค์ สพฐ นครสวรรค์ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
สพฐ.314 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพฐ อุทัยธานี 35 / 40 14 / 40 7 / 40
สพฐ.315 สพป.กระบี่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ สพฐ กระบี่ 40 / 40 40 / 40
สพฐ.316 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพฐ กระบี่ 50 / 40 43 / 40
อปท.001 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อปท กระบี่ 25 / 40
อปท.002 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) อปท กาญจนบุรี 13 / 40 2 / 40 3 / 40
อปท.003 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) อปท กาญจนบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
อปท.004 โรงเรียนบัวขาว อปท กาฬสินธุ์ 34 / 40 17 / 40 28 / 40
อปท.005 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ อปท กาฬสินธุ์ 40 / 40 40 / 40
อปท.006 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) อปท กำแพงเพชร 33 / 40 6 / 40 12 / 40
อปท.007 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อปท ขอนแก่น 40 / 40 14 / 40 16 / 40
อปท.008 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อปท ขอนแก่น 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40 10 / 40 15 / 40
อปท.009 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 อปท จันทบุรี 40 / 40 40 / 40 38 / 40 10 / 40
อปท.010 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อปท ชลบุรี 50 / 50 40 / 40 40 / 40
อปท.011 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อปท ชลบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
อปท.012 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ อปท ชลบุรี 40 / 40 21 / 40 17 / 40
อปท.013 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อปท ชัยนาท 15 / 40 4 / 40 12 / 40
อปท.014 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม อปท ชัยภูมิ 29 / 40 14 / 40 23 / 40
อปท.015 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร อปท ชัยภูมิ 34 / 40 16 / 40 24 / 40
อปท.016 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) อปท ชัยภูมิ 40 / 40 32 / 40 7 / 40
อปท.017 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) อปท ชุมพร 21 / 40 19 / 40 18 / 40
อปท.018 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว อปท เชียงราย 40 / 40 41 / 40 40 / 40
อปท.019 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อปท เชียงราย 40 / 40 25 / 40 38 / 40
อปท.020 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย อปท เชียงใหม่ 40 / 40 40 / 40 40 / 40 39 / 40
อปท.021 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ อปท ตรัง 40 / 40 40 / 40 40 / 40 34 / 40
อปท.022 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา อปท ตราด 11 / 40 6 / 40 9 / 40
อปท.023 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ อปท ตาก 40 / 40 40 / 40
อปท.025 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม อปท นครปฐม 39 / 40 40 / 40 19 / 40
อปท.026 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) อปท นครปฐม 15 / 40 10 / 40 15 / 40
อปท.027 โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อปท นครพนม 38 / 40 26 / 40 26 / 40
อปท.028 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ปี อปท นครพนม 40 / 40 40 / 40
อปท.029 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" อปท นครราชสีมา 40 / 40 28 / 40 40 / 40
อปท.030 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) อปท นครราชสีมา 34 / 40 33 / 40 40 / 40 34 / 40 4 / 40 10 / 40
อปท.031 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อปท นครศรีธรรมราช 40 / 40 40 / 40
อปท.032 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต อปท นครสวรรค์ 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
อปท.033 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ อปท นนทบุรี 16 / 40 32 / 40 17 / 40 13 / 40
อปท.034 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) อปท นราธิวาส 31 / 40 19 / 40 5 / 40
อปท.035 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อปท น่าน 40 / 40 40 / 40 40 / 40 38 / 40
อปท.037 โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" อปท บุรีรัมย์ 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40 28 / 40 36 / 40
อปท.038 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อปท บุรีรัมย์ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
อปท.039 โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ อปท บึงกาฬ 40 / 40 38 / 40 38 / 40
อปท.040 โรงเรียนสามโคก อปท ปทุมธานี 40 / 40 6 / 40 22 / 40
อปท.041 โรงเรียนรัชตวิทยาคม อปท ประจวบคีรีขันธ์ 21 / 40
อปท.042 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน อปท ประจวบคีรีขันธ์ 50 / 50 23 / 40 23 / 40 10 / 40
อปท.043 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม อปท ปัตตานี 39 / 40 41 / 40 43 / 40
อปท.044 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน อปท พระนครศรีอยุธยา 40 / 40 40 / 40 42 / 40 30 / 40
อปท.045 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อปท พังงา 40 / 40 40 / 40 40 / 40
อปท.046 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ อปท พัทลุง 40 / 40 37 / 40 40 / 40
อปท.047 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อปท พิจิตร 40 / 40 27 / 40 21 / 40 34 / 40 8 / 40 10 / 40
อปท.048 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส อปท เพชรบุรี 34 / 40 40 / 40 40 / 40
อปท.049 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) อปท เพชรบุรี 40 / 40 40 / 40 39 / 40
อปท.050 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน อปท แพร่ 40 / 40 6 / 40 15 / 40
อปท.051 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง อปท แพร่ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
อปท.052 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) อปท พะเยา 40 / 40 32 / 40 40 / 40
อปท.053 โรงเรียน อบจ. บ้านไม้เรียบฯ อปท ภูเก็ต 40 / 40 6 / 40 12 / 40
อปท.054 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อปท ภูเก็ต 40 / 40 32 / 40
อปท.055 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว อปท ภูเก็ต 40 / 40 36 / 40
อปท.056 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม อปท มหาสารคาม 40 / 40 40 / 40 40 / 40 12 / 40 30 / 40
อปท.057 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น อปท มุกดาหาร 30 / 40 22 / 40
อปท.058 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด บ้านจองคำ อปท แม่ฮ่องสอน 40 / 40 40 / 40
อปท.059 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอก อปท ยะลา 40 / 40 35 / 40 23 / 40 7 / 40
อปท.060 โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา อปท ยโสธร 40 / 40 40 / 40
อปท.061 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม อปท ระนอง 18 / 40 40 / 40 28 / 40 18 / 40
อปท.062 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง อปท ระยอง 40 / 40 35 / 40 40 / 40
อปท.063 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง อปท ระยอง 40 / 40
อปท.064 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลสงเคราะห์ อปท ราชบุรี 40 / 40
อปท.065 โรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี อปท ราชบุรี 4 / 40 22 / 40
อปท.066 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) อปท ราชบุรี 40 / 40 40 / 40 28 / 40
อปท.067 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา อปท ราชบุรี 31 / 40
อปท.068 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย อปท ลำปาง 40 / 40 39 / 40 40 / 40 26 / 40
อปท.069 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อปท ลำพูน 40 / 40 40 / 40 40 / 40 29 / 40
อปท.070 โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด อปท เลย 40 / 40 32 / 40
อปท.071 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม อปท เลย 30 / 40 12 / 40 17 / 40
อปท.072 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด อปท เลย 40 / 40
อปท.073 โรงเรียนสิริขุนหาญ อปท ศรีสะเกษ 40 / 40 34 / 40 36 / 40
อปท.074 โรงเรียนราษีไศล อปท ศรีสะเกษ 25 / 40 12 / 40 18 / 40
อปท.075 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อปท ศรีสะเกษ 40 / 40 33 / 40 39 / 40
อปท.076 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา อปท สกลนคร 40 / 40 12 / 40 9 / 40 16 / 40 7 / 40 6 / 40
อปท.077 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) อปท สงขลา 32 / 40 37 / 40
อปท.078 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม อปท สตูล 40 / 40 40 / 40 15 / 40
อปท.079 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) อปท สมุทรปราการ 40 / 40 40 / 40 40 / 40
อปท.080 โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ อปท สมุทรปราการ 29 / 40 15 / 40 16 / 40
อปท.081 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส อปท สมุทรสงคราม 27 / 40 3 / 40 16 / 40
อปท.082 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา อปท สระแก้ว 34 / 40 13 / 40 17 / 40
อปท.083 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา อปท สระแก้ว 25 / 40 29 / 40 17 / 40 18 / 40 1 / 40 4 / 40
อปท.084 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง อปท สระบุรี 35 / 40 34 / 40 45 / 50
อปท.085 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) อปท สุโขทัย 40 / 40 40 / 40 40 / 40 31 / 40 35 / 40
อปท.086 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก อปท สุโขทัย 40 / 40 40 / 40 40 / 40 39 / 40 24 / 40 27 / 40
อปท.087 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส อปท สุพรรณบุรี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
อปท.088 โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" อปท สุรินทร์ 40 / 40 40 / 40
อปท.089 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) อปท หนองคาย 25 / 40 29 / 40 28 / 40
อปท.090 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดดินจี่ อปท หนองบัวลำภู 18 / 40 17 / 40
อปท.091 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส อปท อ่างทอง 40 / 40 40 / 40 39 / 40 24 / 40
อปท.092 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล อปท อ่างทอง 29 / 40 40 / 40 23 / 40 24 / 40 9 / 40 9 / 40
อปท.093 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม อปท อุดรธานี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
อปท.094 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี อปท อุดรธานี 40 / 40 40 / 40 40 / 40
อปท.095 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี อปท อุดรธานี 40 / 40 17 / 40 25 / 40
อปท.096 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส อปท อุทัยธานี 29 / 40 40 / 40 26 / 40 14 / 40
อปท.097 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อปท อุตรดิตถ์ 33 / 40 39 / 40 40 / 40 32 / 40
อปท.098 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) อปท อุตรดิตถ์ 40 / 40 40 / 40 33 / 40 37 / 40
อปท.099 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร อปท อุตรดิตถ์ 15 / 40 40 / 40 40 / 40 36 / 40
อปท.100 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อปท อุบลราชธานี 40 / 40 32 / 40 34 / 40 40 / 40 40 / 40 39 / 40
อปท.101 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ อปท อุบลราชธานี 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
อปท.102 โรงเรียนเทศบาลวัดเทพมงคล อปท อำนาจเจริญ 37 / 40 40 / 40 40 / 40